Çocuklarda Aşılamanın Önemi

Çocukluk Çağında Aşılama ve Önemi

Aşı, bireyleri enfeksiyonlardan ve enfeksiyonların etkilerinden koruyabilen, sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanan ölü veya zayıflatılmış mikroorganizma veya içeriklerini barındıran biyolojik ürünlerdir. Edinsel ve doğal immün sistemler enfeksiyon ajanlarına karşı mücadelede bir harmoni içerisinde çalışmaktadır. Edinsel immünite aktif enfeksiyonun geçirilmesi ile ya da aşılama (immünizasyon) programları ile oluşmaktadır. Enfeksiyonları önlemede en etkin ve en düşük maliyetli yöntem aşılamadır. Antijen sunan hücrelerce T lenfositlerine tanıtılan antijen parçacıkları T lenfosit-B lenfosit etkileşimleri ile antikor üretim yanıtını uyarmakta, sonuçta enfeksiyonlardan korumaya yeterli dercede antikor üretimi olmaktadır. Etkene göre bazen bu tek bir doz aşılama ile sağlanabilirken, antikor yanıtını yeterince uyarabilmek için tekrarlayan dozlar, zaman zaman da hatırlatma dozu olarak da bilinen rapel dozlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşılama programlarında temel amaç toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunulabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Aşı programları ile tüm toplumda ilgili enfeksiyona karşı koruyucu antikor yanıtının oluşturulması amaçlanmaktadır. Aşılama ile hastalığın toplumdan eradikasyonu esas hedeftir. Aşı programları yıllar içerisinde geliştirilmeye açık olup, toplumun ve günün ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilir. Zaman zaman epidemilerde hızlı aşılama programları da uygulanır. Aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için tüm bireylerin etkin ve ulaşılabilir bir aşı ile immünizasyonu şarttır.

Kaynak: http://www.literaturaktuel.com/cocukluk-caginda-asilama-ve-onemi/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir